Generalforsamling

Ordinær generalforsamling – Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.30 i Kulturladen

D a g s o r d e n:

 

 1. Repræsentanter fra Stofa vil give en orientering om nye produkter.

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Valg af stemmetællere.

 

 1. Beretning fra bestyrelsen om Fuglebjerg Nets virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

 

 1. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

 

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

Evt. forslag skal fremsendes senest den 15. oktober 2020 til formanden.

 

 1. Forelæggelse af beslutninger truffet af bestyrelsen, som skal forelægges generalforsamlingen.

 

 1. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent, tilslutningsafgifter og andre afgifter.

 

 1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
 2. a) Valg til bestyrelse.

På valg er følgende:

Max Petersen, Korsørvej 41, Martin Andreasen, Anne Marie Vej 5

og Flemming Wilton Hansen, Dalsgårdsvej 135, 4250 Fuglebjerg.

b) Valg af bestyrelsessuppleanter.

På valg er følgende:

Peter S. Christensen, Falkevej 1 og Lars Toft, Kirkevej 7 4250 Fuglebjerg.

 

 1. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
 2. a) Valg af revisorer. På valg er følgende:

Anne Søgaard Petersen, Dalsgårdsvej 151, og

Stan Rasmussen, Fasanvej 7, 4250 Fuglebjerg.

 1. b) Valg af revisorsuppleant.

På valg er følgende:

Kirsten Berggren, Dalsgårdsvej 155, 4250 Fuglebjerg.

11. Eventuelt.